#1.1 Augmented Reality Fullerene Android App

 

Here you can find links to download app’s for Fullerene Augmented Reality Project, it works for mobile devices with OS Android. You can download whole collection in .ZIP format, or single app’s here.

Download the file in to your device, extract the content (use WinZip in case of .ZIP extension). You might need to allow installation from unknown source before installation, install the app in to your device and run it. Each app does contain one virtual object in it, for another object run different app. To see the object content on your device’s screen, spot your camera on to the QR bar code lower at this page, or at the cube in the diploma exhibition. There is also possibility to download unfolded cube or square here, so you can print and make your own target. Just keep in mind, that the cube or square side must be exactly 10cm W/D/H to keep object in the correct dimension / proportion.

Applications were made in the free software Unity 5.0 + Vuforia SDK 4.2. in may 2015.

Zde najdete odkaz na stažení aplikací k projektu Fullerene pro mobilní zařízení s OS Android: všechny pohromadě ve formátu ZIP, nebo jednotlivě ZDE.

Stáhněte soubor na zařízení, extrahujte obsah (použijte WinZip pouze pro rozbalení balíčku s příponou .ZIP). Před instalací pravděpodobně budete muset v nastavení povolit instalaci od neznámého zdroje na vašem zařízení, poté instalujte požadovanou aplikaci. Spusťte aplikaci a zaměřte kameru na QR krychli umístěnou ve výstavní expozici, anebo zaměřte na níže umístěný QR kód pod tímto textem. Každá aplikace obsahuje jednu tvarovou variantu virtuálního obsahu, pro zobrazení dalších, spusťe další aplikaci.

Pro účel vytištění jsou zde ke stažení klíčovací terče: rozvin krychle(A2), případně její jedna strana(A4) ve formátu PDF+JPEG, mějte na paměti, že pro správné zachování měřítka 3D objektu je nutné zachovat rozměr strany čtverce nebo krychle100mm.

Aplikace byla vytvořena v květnu 2015 ve volně šiřitelné verzi software Unity 5.0 + Vuforia SDK 4.2.

APPS:

A_opened
A_closed
B_opened
B_closed
D_opened
D_closed

 

 

 

Leave a Reply